Δασικοί χάρτες – Τηλεδιάσκεψη Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και Υφυπουργού κου Αμυρά με συμμέτοχη Ο.Τ.Α. Ρεθύμνου και φορέων

Οι κύριοι και κυρίες εκπρόσωποι των τοπικών Ο.Τ.Α. και φορέων μετά από τοποθέτηση τους έθεσαν σειρά θεμάτων που αναφέρονται στο ζήτημα των δασικών χαρτών

Καθ’ ομαδοποίηση τα θέματα που ετέθησαν από τους κ. κ. Δημάρχους, Αντιπεριφεριάρχες, Προέδρους και συντονιστές είναι:

 • • Ιδιοκτησιακό καθεστώς Κρήτης
 • • Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού
 • • Χρήση Δασικών εκτάσεων
 • • Κτηματολόγιο – απουσία τίτλων
 • • Ταχύτητα – πλήθος διαδικασιών ΕΠ.Ε.Α. Πότε θα ξεκινήσουν;
 • • Υποστελέχωση δασικών υπηρεσιών
 • • Χρήσης γης (αγροκτηνοτροφική χρήση)
 • • Δρόμοι σε δασικές εκτάσεις
 • • Πρόδηλα σφάλματα
 • • Εκχερσωμένες Εκτάσεις
 • • Δασωμένοι αγροί
 • • Παράταση χρόνου κατάθεσης αντιρρήσεων
 • • Ειδικά αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό – Ελαιουργικό)
 • • Συμμετοχή ειδικών στην κατάθεση αίτησης προδήλου σφάλματος
 • • Επιδοτήσεις αγροτικής γης
 • • Καθεστώς οδικού δικτύου
 • • Επιστροφή Τελών
 • • Χαρακτηρισμός γης από φρυγική βλάστηση και ασπαλάθους
 • • Πολιτική διαχείριση
 • • Δικαιοπραξίες, Μεταβιβάσεις, οικοδομικές άδειες

Συγκεκριμένα – Απαντήσεις

Περί κτηματολογίου- ιδιοκτησιακού

Παράρτημα ΤΕΕ – κος Καλησπεράκης, κα Λιονή Μαρία – Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Δήμαρχος Μουρτζανός Παντελεήμων, Δήμαρχος Μαρινάκης Γιώργης, Δήμαρχος Κεφαλογιαννης Σωκράτης

Τεχνικά ο δασικός χάρτης είναι ο συνδυασμός δύο ορθοφωτοχαρτών, ένας του 1945 και ο άλλος του 2007 (παλαιές αναρτήσεις) ή του 2015 (νέες).

Τονίζεται ότι οι δασικοί χάρτες ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνο τον χαρακτήρα των εκτάσεων με βάση τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις, τη χρήση τους στο παρελθόν και την χλωριστική τους εικόνα και δεν επεμβαίνουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή διαφορά συνεχίζει να ρυθμίζεται είτε διοικητικά είτε δικαστικά. Για την επίσπευση της οριστικής επίλυσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις περιοχές της ελληνικής επικράτειας που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου (βλέπε άρθρο 62 ν. 998/79, όπως ισχύει), επίκειται νομοθετική ρύθμιση, μέσω εσωτερικής ομάδας εργασίας του ΥΠΕΝ.

Πρακτικά αν μια αποδεδειγμένα ιδιωτική έκταση χαρακτηριστεί ως δασικού χαρακτήρα, δεν δημεύεται. Παραμένει ιδιωτική έκταση, γεγονός που δεν επηρεάζει την χρήση της, σε σχέση με το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι δασικές εκτάσεις που δεν είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές, είναι δημόσιες (το δημόσιο δεν προβάλλει διεκδίκηση μόνο στις εκτάσεις που αναφέρεται το αρ 10 του νόμου 3208/03). Επιπροσθέτως το ιδιοκτησιακό θέμα ορισμένων περιοχών όπως της Κρήτης είναι από τα κύρια θέματα που επεξεργάζεται η ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ που λειτουργεί εσωτερικά ως νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Στόχος είναι οι αποφάσεις των επιτροπών κτηματογράφησης να λύνουν με την βοήθεια των χαρτών οριστικά και αμετάκλητα το ιδιοκτησιακό καθεστώς χωρίς να δίνεται δικαίωμα στο ελληνικό δημόσιο, επι αυτών των αποφάσεων, να ασκεί ένδικα μέσα.

Ένταξη διοικητικών πράξεων

Μουδριανάκης Βαγγέλης – Δικηγορικός Σύλλογος, κα Λιονή Μαρία – Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Δήμαρχος Κος Ταταράκης Ιωάννης, Παράρτημα ΤΕΕ – κος Καλησπεράκης, Δήμαρχος κος Μουρτζανός Παντελεήμων, Δήμαρχος κος Μαρινάκης Γιώργης, Χνάρης Μανόλης – Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Κοζιράκη Μαρία – Συντονίστρια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δήμαρχος Κόκκινος Γεώργιος

Η ενσωμάτωση στους δασικούς χάρτες των εκτάσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί νόμιμες διοικητικές πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, είναι υποχρέωση των αποκεντρωμένων Διευθύνσεων Δασών. Σε περίπτωση παράληψης αυτής της συμπερίληψης, υποχρεωτικά ακόμα και τώρα, οι διοικητικές πράξεις είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης ατελώς

(πρόδηλο σφάλμα, αντίρρησης, αναμόρφωσης δασικού χάρτη) των πολιτών μπορούν και πρέπει να εντάσσονται στους δασικούς χάρτες.

Σημειώνεται ότι το ελαιουργικό μητρώο είναι ειδικό αγροτικό μητρώο που θεωρείται διοικητική πράξη, εντάσσεται στους δασικούς χάρτες και δύνανται να τους αναμορφώνει.

Το ΥΠΕΝ και η Γενική Διεύθυνση Δασών & ΔΠ τονίζει ότι δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή τρίτων. Ο τρόπος υποβολής αντιρρήσεων είναι μέσω ψηφιακών διαδικτυακών εφαρμογών, εξαιρετικά εύχρηστων και φιλικών στο κοινό (πολίτες ως χρήστες), χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες προς τούτο. Με αυτά τα δεδομένα δεν είναι ούτε καν αναγκαία η φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στα ΣΥΑΔΧ (Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη), πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Με την βοήθεια των αρμοδίων υπαλλήλων ο πολίτης μπορεί να επιλέξει την έκταση για την οποία θα ασκήσει την αντίρρηση ή την αίτηση προδήλου σφάλματος και να επικεντρωθεί στα ζητήματα που τον αφορούν με κριτήριο το χαρακτήρα της έκτασης.

Τελεσίδικες πράξεις Χαρακτηρισμού

Δήμαρχος Κος Ταταράκης Ιωάννης, Δήμαρχος κος Μαρινάκης Γιώργης, Χνάρης Μανόλης – Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Κοζιράκη Μαρία – Συντονίστρια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Οι τελεσίδικες πράξεις είναι νομική υποχρέωση να συμπεριλαμβάνονται και να απεικονίζονται στο δασικό χάρτη. Η απεικόνιση αυτών των περιπτώσεων γίνονται στον χάρτη με την ένδειξη «ΠΑ» (πράξη άλλης μορφής-μη δασική). Στις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται αυτεπαγγέλτως από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις ως οφείλεται, θα πρέπει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο δασικός χάρτης (αναρτημένος – κυρωμένος), να ενσωματώνονται και να απεικονίζονται.

Όσον αφορά τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι Υ.Δ.Ο.Μ. εκδίδουν οικοδομικές άδειες τηρώντας την σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου και κάνοντας παρεμπίπτοντα έλεγχο επί των τίτλων που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι, θεωρώντας ότι το δημόσιο δεν έχει δικαίωμα κτίσης σε αυτές τις εκτάσεις.

Τελεσίδικες αποφάσεις του ΣΥΔ (Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών)

Όταν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του συμβουλίου ή του αναθεωρητικού συμβουλίου (Ιδιοκτησίας δασών) που χαρακτηρίζει τις εκτάσεις αγροτικού χαρακτήρα μπορεί η έκταση να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Η πρόθεση της διοίκησης είναι να επιταχύνει κατά το δυνατόν τις διαδικασίες και να βρει λύσεις που θα επιλύουν καθοριστικά το θέμα του ιδιοκτησιακού.

Αγροτικοί Κλήροι

κα Λιονή Μαρία – Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

Η ενσωμάτωση στους δασικούς χάρτες των εκτάσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί νόμιμες διοικητικές πράξεις(όπως αγροτικοί κλήροι), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, είναι υποχρέωση των αποκεντρωμένων Διευθύνσεων Δασών. Σε περίπτωση παράλειψης αυτής της ενσωμάτωσης, υποχρεωτικά ακόμα και τώρα, οι διοικητικές πράξεις είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης των πολιτών, ατελώς, (πρόδηλο σφάλμα, αντίρρησης, αναμόρφωσης δασικού χάρτη) των πολιτών μπορούν και πρέπει να εντάσσονται στους δασικούς χάρτες.

Εκχερσωμένες εκτάσεις

Δήμαρχος κος Ταταράκης Ιωάννης, Χνάρης Μανόλης – Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης

Προσπάθεια επιτάχυνσης γίνεται και για το θέμα των αυθαίρετα εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων, που χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση, χωρίς να έχουν εκδοθεί νόμιμες διοικητικές πράξεις. Για αυτές ακριβώς τις εκτάσεις εκδόθηκε η απόφαση 710/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σήμερα είναι δυνατόν ο ενδιαφερόμενος να πάρει την απαιτούμενη άδεια από την αποκεντρωμένη διοίκηση και να προχωρήσει σε διαδικασία της εκχέρσωσης. Η παραπάνω περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με τις περιπτώσεις των εκτάσεων που στερούνται οποιασδήποτε διοικητικής πράξης.

Σημειώνεται ότι όταν η εκχέρσωση συνοδεύεται από διοικητική πράξη τελεί σε νόμιμη αλλαγή χρήσης. Το παραπάνω γεγονός δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της έκτασης.

Τονίζεται ότι μετά την δεκαετία του 80, οποιαδήποτε επέμβαση σε εκτός σχεδίου εκτάσεις, απαιτεί βεβαίωση των αποκεντρωμένων διευθύνσεων ως προς των χαρακτήρα τους.

Ο δασικός χάρτης θα συμβάλλει στην επίλυση του θέματος των εκχερσωμένων εκτάσεων, βοηθώντας στην καταμέτρηση τους, στον προσδιορισμό των παραγόμενων αγαθών από αυτές, έτσι ώστε το δημόσιο βασιζόμενο σε επιστημονικά -στατιστικά δεδομένα, να προσδιορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση του θέματος.

ΕΠΕΑ (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων)

Παράρτημα ΤΕΕ- κος Καλησπεράκης, Στεφανάκης Αλέκος – ΓΕΩΤΕΕ, Δήμαρχος Μουρτζανός Παντελεήμων, Δήμαρχος Μαρινάκης Γιώργης

Με τον νόμο 4685/20 μεταβλήθηκε η σύνθεση των ΕΠΕΑ, που πλέον είναι αμειβόμενες με βάση τον μηνιαίο αριθμό υποθέσεων που εξετάζουν (100 ανά μήνα), καθώς και τα πορίσματα τους χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη κατά το δυνατόν έξωθεν αντικειμενικότητα. Οι επιτροπές αποτελούνται από Δικηγόρο (ως πρόεδρο), Μηχανικό και Δασολόγο. Είναι γνωστό ότι το πλήθος των αντιρρήσεων που εκκρεμούν είναι μεγάλο. Γι’ αυτό το λόγο έχει προβλεφθεί η σύσταση κατ’ ελάχιστο τριακοσίων (300) επιτροπών, για τη λειτουργία των οποίων έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδοτική πηγή (Πράσινο Ταμείο). Σημειώνεται ότι οι επεμβάσεις των επιτροπών είναι υποχρεωτικά εκτελεστές. Μόνο του το περιεχόμενο της απόφασης αρκεί προς κάθε χρήση.

Για τους Ο.Τ.Α. η διαδικασία υλοποιείται ατελώς. Για τους πολίτες είναι κλιμακούμενη με βάση το μέγεθος της έκτασης για την οποία υποβάλλεται. Ξεκινάει από τα 10 € και στην μέση έκταση για δόμηση εκτός σχεδίου, που είναι από 1 έως 5 στρέμματα, είναι 90 €. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή του παράβολου για άσκηση αντιρρήσεων, αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί το τέλος λειτουργεί ανταποδοτικά, δηλαδή είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης της διαδικασίας επειδή ακριβώς είναι περιορισμένοι οι πόροι που υπάρχουν. Αποτελεί δηλαδή ένα μέσο αυτοχρηματοδότησης του συστήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις η άσκηση του δικαιώματος της αντίρρησης. Ακριβώς επειδή ο αποδιδόμενος χαρακτήρας της έκτασης δεν αλλάζει απαραίτητα την χρήση της.

Σημειώνεται ότι με το προηγούμενο καθεστώς οι ΕΠΕΑ ήταν μη αμειβόμενες και εξαιτίας του όγκου των αντιρρήσεων η διαδικασία μπορεί να χρειαζόταν 20 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Γι’ αυτό ακριβώς ήταν απαραίτητη μια νομοθετική παρέμβαση ως προς την επιτροπές.

Υποστελέχωση

Λιονή Μαρία – Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Στεφανάκης Αλέκος – ΓΕΩΤΕΕ

Το ΥΠΕΝ γνωρίζει την κατάσταση των αποκεντρωμένων διευθύνσεων. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τρείς τρόπους. Πρώτον, το ΥΠΕΝ έχει ξεκινήσει διαδικασίες για πρόσληψη μέσω του ΟΑΕΔ άμεσα, με 700 επιστήμονες και υποστηρικτικό προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα ανοίγουν 350 θέσεις δασολόγων, 200 θέσεις δασοπόνων και 150 θέσεις διοικητικών ΔΕ. Δεύτερον η ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες. Έτσι ώστε να ενισχύσουν τις εργασίες των διευθύνσεων δασών. Τρίτον με μόνιμες προσλήψεις. Διερευνάται η πρόσληψη 300 δασολόγων, δασοπόνων σε μόνιμες θέσεις.

Πέραν αυτών, όσον αφορά τις υποστηρικτικές εργασίες και τις ΕΠΕΑ, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο για την υποστήριξη των διευθύνσεων δασών. Σημειώνεται ότι θα δημιουργηθούν κατ ελάχιστων 300 επιτροπές.

Παράταση περιόδου αντιρρήσεων

Λιονή Μαρία – Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Στεφανάκης Αλέκος – ΓΕΩΤΕΕ

Σε αυτή την φάση της διαδικασίας, όπου μόλις ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων δεν εξετάζεται παράταση. Γίνεται προσπάθεια για να ξεκινήσουν τις εργασίες τους οι ΕΠΕΑ άμεσα για την εξέταση των ήδη υποβληθέντων αντιρρήσεων. Όσον αφορά τις νέες αντιρρήσεις έχει προβλεφθεί να γίνονται προπαρασκευαστικές – υποστηρικτικές διεργασίες από τις Διευθύνσεις Δασών, έτσι ώστε η ροή των αντιρρήσεων να είναι πλήρως ομαδοποιημένη και τελικά να επιτευχθεί ο επιθυμητός ρυθμός εξέτασης των αντιρρήσεων. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία θα παρακολουθείται στενά και αν κριθεί απαραίτητο με βάση τα χρονοδιαγράμματα, θα συσταθούν και επιπλέον επιτροπές. Η Γενική Διεύθυνση Δασών & ΔΠ του ΥΠΕΝ, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, έτσι ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες των επιτροπών, και να μην χαθεί καθόλου χρόνος. Σημειώνεται ότι οι Επιτροπές θα προτεραιοποιήσουν την επεξεργασία των προδήλων σφαλμάτων.

Βοσκήσιμες γαίες – Επιδοτήσεις

Δήμαρχος Κος Ταταράκης Ιωάννης, Χνάρης Μανόλης – Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Κοζιράκη Μαρία – Συντονίστρια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Κοζιράκη Μαρία – Συντονίστρια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δήμαρχος Κόκκινος Γεώργιος

Ο Νόμος 4351/2015 που συντάχθηκε από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζει τις βοσκήσιμες γαίες. Στις βοσκήσιμες γαίες εντάσσονται δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δεν αλλάζει το καθεστώς επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί που δίνονταν δίκαια επιδοτήσεις θα συνεχίσουν να δίνονται και μετά την κύρωση. Σημειώνεται ότι η βόσκηση είναι χρήση και δεν επηρεάζεται απαραίτητα από την ενδεχόμενη τροποποίηση του χαρακτήρα μιας έκτασης.

Ο δασικός χάρτης λειτουργεί υπέρ του πολίτη διευκολύνοντας τον και ανεξαρτητοποιώντας τον από την εκάστοτε γνωματεύσεις και κωλυσιεργίες εξαιτίας της υποστελέχωσης των αποκεντρωμένων διευθύνσεων.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Δήμαρχος κος Μαρινάκης Γιώργης

Αποτελεί έναν γενικό οδηγό γενικών χρήσεων χωρίς να οριοθετεί συγκεκριμένα τις εκτάσεις. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν προτιμότερο να έχει προηγηθεί η πλήρης οριοθέτηση των οικισμών. Η πλειοψηφία όμως των ΟΤΑ δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για την αποστολή των επίσημων οριογραμμών των οικισμών. Δεν ισχύει ότι της ανάρτησης των δασικών χαρτών θα έπρεπε να έχει προηγηθεί το κτηματολόγιο. Σύμφωνα και με αποφάσεις του ΣτΕ η κτηματογράφηση έπεται της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Επιπλέον των ανωτέρω και ακριβώς επειδή υφίστανται περιοχές ιδιαίτερου καθεστώτος, σε μία προσπάθεια προστασίας των ενδιαφερόμενων πολιτών, επιλέχθηκε η μέθοδος των μαύρων περιγραμμάτων, έτσι ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενα ευρύτατη κοινωνική αναταραχή, και να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ορθολογική θεσμικά αντιμετώπιση αυτών. Όσο διαρκεί η διαδικασία της ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών δεν θα εξεταστούν αυτές οι ζώνες.

Δασωμένοι αγροί

Δήμαρχος Μουρτζανός Παντελεήμων, Δήμαρχος Κόκκινος Γεώργιος

Στους δασωμένους αγρούς ακόμα και σήμερα εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 67 του νόμου 998/1979 (όπως ισχύει) και η δασικού χαρακτήρα έκταση μπορεί να αποδοθεί σε οποιαδήποτε χρήση. Όταν η έκταση έχει το χαρακτήρα του δάσους επιτρέπεται η αγροτική δενδροκομική καλλιέργεια σε έκταση μέχρι 30 στρέμματα. Γίνεται προσπάθεια για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόδοσης του χαρακτήρα και την οριστική επίλυση του ζητήματος των δασωμένων αγρών. Είναι ένα από τα θέματα που εξετάζει η εσωτερική ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ.

Μεταβιβάσεις (αγοροπωλησίες) εκτάσεων υπό χαρακτηρισμό

Ο δασικός χάρτης δεν αλλάζει την διαδικασία μεταβιβάσεων. Ισχύει η προγενέστερη απόδειξη της ιδιοκτησίας. Όπως και πριν έπρεπε να αποδειχθεί η ιδιοκτησία έτσι γίνεται και τώρα μέσω της ένταξης διοικητικών πράξεων. ΟΙ δασικοί χάρτες ρυθμίζουν μαζικά το θέμα έτσι ώστε να αυτοματοποιηθούν και να απλοποιηθούν χρονοβόρες διαδικασίες.

Κατά την μεταβατική περίοδο της ανάρτησης των δασικών χαρτών είναι δυνατές οι μεταβιβάσεις των ιδιοκτησιών, αν αυτές δεν επιβαρύνονται με δασικό χαρακτήρα. Εφόσον αναφερόμαστε σε έκταση που λανθασμένα επιβαρύνεται με δασικό χαρακτήρα, για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει πρώτα να περατωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων.

Πεδινές και ορεινές Χορτολιβαδικές Εκτάσεις

Δήμαρχος Κος Ταταράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Μουρτζανός Παντελεήμων, Δήμαρχος Μαρινάκης Γιώργης, Δήμαρχος Κόκκινος Γεώργιος, Χνάρης Μανόλης – Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρτών αποτελούν διαφορετικής κατηγορίας αυτοτελή πολύγωνα, με συνθετικό ένδειξης Χ (ΧΧ ή ΧΑ). Σύμφωνα με μια αποστροφή σε διάταξη του ΠΔ 32/2016 τα φρύγανα από μόνα τους, μπορούσαν να προσδώσουν δασικό χαρακτήρα σε μία έκταση. Κατόπιν σχετικού ερωτήματος και αντίστοιχης παραπομπής του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών με ομόφωνη απόφασή του αποφάνθηκε ότι δεν αρκεί το παραπάνω κριτήριο για να προσδώσει δασικό χαρακτήρα. Η πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι το ίδιο να ισχύσει και για τους ασπάλαθους κατόπιν σχετικού αιτήματος προς το τεχνικό συμβούλιο Δασών.

Οι εκτάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές, οι οποίες ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, συγκεκριμένα οι ιδιωτικές υπόκειται σε αλλαγή χρήσης και υπάγονται στις διατάξεις της αστικής και Αγροτικής νομοθεσίας.

Τα ορεινά, ημιορεινά και βραχώδη χορτολίβαδα τα οποία ορίζονται με βάση το υψόμετρο παίρνουν τον χαρακτηρισμό ΧΧ ή ΧΑ και αυτά ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, υπάγονται στις διατάξεις της αστικής και Αγροτικής νομοθεσίας.

Τα χορτολίβαδα υπεράνω των δασών και λόγω υψομέτρου δεν υπάγονται στο ίδιο καθεστώς. Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ 3 ν 998/79 ο νομοθέτης τα ενσωματώνει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Δρόμοι σε δασικές εκτάσεις

Δήμαρχος Κος Ταταράκης Ιωάννης

Η οδοποιία είναι επέμβαση που επιτρέπεται από τη δασική νομοθεσία. Οι επιτρεπτές επεμβάσεις, σε δασικές ή δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, αναφέρονται στο 6ο κεφάλαιο του νόμου 998/79.