Σύλλογος Ιδιοκτητών Αγροτικής Γης Νομού Ρεθύμνου

Με πρωτοβουλία Ρεθυμνιωτών ιδιοκτητών αγροτικής γης, δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών αγροτικής γης Ρεθύμνου, προκειμένου να προχωρήσει:
A] Στην ενημέρωση και αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν για τους ιδιοκτήτες αγροτικών γαιών στο Ρέθυμνο
B] Στην ανάδειξη των προβλημάτων που προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών
Γ] Στην προστασία των ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από τις αυθαιρεσίες και τις πλημμέλειες στην ανάρτηση των δασικών χαρτών
Δ] Στην προώθηση των αιτημάτων περί χρήσεων γης και γενικά της πολιτικής της αγροτικής γης.

Μέλημά μας είναι να κινητοποιήσουμε τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας στην κατεύθυνση της επίλυσης των ανωτέρω ζητημάτων το συντομότερο δυνατό καθώς από τις 26-2-2021 άρχεται η προθεσμία υποβολής των σχετικών ενστάσεων. Η κίνησή μας δεν υποκαθιστά τις ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα από τον κάθε πολίτη που πλήττεται η ιδιοκτησία του, παρά το γεγονός ότι πρόθεσή μας είναι να καταφέρουμε να αναθεωρηθούν οι δασικοί χάρτες προς αποκατάσταση των αδικιών. Προσβλέπουμε ο νεοσυσταθείς Σύλλογος να συγκεντρώσει από τη Ρεθυμνιώτικη κοινωνία τις σχετικές παρατηρήσεις και την ανάδειξη όλων των προβλημάτων που έχουν ήδη ανακύψει ώστε να τεθούν προς τους αρμοδίους, οι οποίοι και πρέπει να τεθούν προ των ευθυνών τους.

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ